ДНC сім'ї Гарбулинских - Пастушенко італійської - української сім'ї з 1943 року

19.06.2019, 21:05
адміністрації президента України Зеленського Володимира Олександровича
Здрастуйте шановані службовці з прав людини Украiни !

Тема: ДНC сім'ї Гарбулинских - Пастушенко італійської - української сім'ї з 1943 року . КОНТИНЕНТ ЄВРАЗІЇ, якому дав назву КИЙ і МУХАМMЕД пророк . Валюта ГРИВНА - IНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ !!! РЕЛІКВІЯ І МОЩІ міста КИЄВА знайдені в саркофагу Ярослава Мудрого - матерi самого КИЯ , ЩЕКА , ХОРИВА , ЛИБIДЬ !!!!

Я відправив Вам цей лист, вже у котрий раз що б переконатися в тому що і в Україні є право людини ( права людини ) , але отримав знову питання з яким звернувся з прав людини інтелектуальної власності , яку передавали з покоління в покоління сім'ї і роду княжего Кия самого - Гарбулинских - Пастушенко Василя Вікторовича, на яку не було документу, а точніше самій ( берести ) - ( водчины ), яку ще в 1380 х роках перед ( куликовим полем 1380 рік ) знищив , а точніше розірвав наш про родич по роду і сім'ї Кия самого, від того цих знань передавали по чоловічій лінії ( від батька синові, від діда онукові ) .

На чиє ім'я необхідно написати від своєї руки з живим підписом фізичної особи лист ?, чи просити про те що в Україні є княжий рід і італійське коліно необхідно просити президента країни ( укр. президента Держави ) ?

( Останки Великого князя таємничо зникли, а замість них були знайдені жіночі кістки. Причому вік кісток цих жінок відрізняється на 1580 років. ) https://ru.tsn.ua/nauka_it/vmesto-yaroslava-mudrogo-v-sarkofage-obnaruzhili-ostanki-dvoih-zhenschin.html

КОНТИНЕНТ ЄВРАЗІЇ, якому дав назву КИЙ і МУХАМMЕД пророк . Валюта ГРИВНА !!! РЕЛІКВІЯ І МОЩІ міста КИЄВА знайдені в саркофагу Ярослава Мудрого !!!!

РЕЛІКВІЯ І МОЩІ міста КИЄВА знайдені в саркофагу Ярослава Мудрого - це мощі матері самого КИЯ, ЩЕКА, ХОРИВА, ЛИБІДЬ - матері по імені ( ТАЙЯ) - ТАЯ !

Я в цьому листі постарався коротко викласти саму суть питання про нашу сім'ю, але для того що б його прочитати правильно, Вам необхідно перекладача з російської і української мови . Прошу вибачення за зайвий клопіт про Ваших співвітчизників українцях і італійцях ( українських - італійців по ДНС ) . Трохи нижче Ви прочитаєте усієї правди коротко викладеної .

У 1943 році, в Ярмолинцi Хмельницької області, під час другої світової війни завітав на окупованій території офіцер Італійської армії з охороною до сім'ї Гарбулинского Василя Олексійовича . І оскільки сам Василь Олексійович Гарбулинский залишився в сім'ї єдиним по роду по сім'ї навіть приймачем роду княжего Кия самого, і зберігав мощі і реліквію матері Тая - Кия, Щека, Хорива, Либіді , то без зайвих розмов його заштовхали прикладами в сарай, а офіцер згвалтував Надію Гарбулинскую від якої і народилася дівчинка по імені і прізвищу Гарбулинская Віра Василівна . Оскільки офіцер не залишив про себе яких даних, а про нас знали на той час тільки сім'я роду і коліна Романовых ще до розстрілу Миколи 2 і сім'ї , а також по роду і коліну, нас ніхто інший не міг знати на той час, де продовжитися і по якому роду і коліну, сім'ї Медічи Італії, яким можливо і був цей офіцер, іншій людині не із стану по роду і коліну благородних сім'ї і їх знання не були самою надією знати правду нашої сім'ї, роду княжего Кия самого, або ж продовжитися яким коліном і можливим приймачем . Тому що у нас у УКРАЇНЦІВ ще і ДНС сім'ї ІТАЛІЇ, сім'ї і роду княжего Кия самого Пастушенко Василя Вікторович .

Пишу Вам про те що в житті навіть Княжего роду Гарбулiнского Василя Олексійовича, Пастушенко Василя Вікторовича - Гарбулiнского Василя II, які мовчали як і за свою історію роду самого Кия і його матері, нікому сказати правду, та на сьогодення . Трохи нижче Ви прочитаєте цієї правди, яку можете узяти і для себе як не брехню, а прийняти її як вона є, для того що б упорядкувати, оформити ( ВОДЧИНУ ) на мощі і реліквію роду КИЯ - Пастушенко Василя Вікторовича - Гарбулинского Василя II, а також оформити фамільні коштовності, які знаходилися на Польській стороні з 1380 року у короля Казимира ( кулон з малахіту і намисто з каменів самоцвітів - Ганни Ярославни - Ярослава Мудрого доньки , яка повернулася на Русь - РОССИ) Україну до нашої сім'ї сiльних по роду княжему самого Кия . Фамільнi коштовностi, який він Казимир не повернув нашiй сім'i Гарбулiнского Василя II - Пастушенко Василя Вікторовича .

Бож тому що ?,да тому що ?, Бож тямущi, да тя мощi були сiм'Ї сільних, Бож осилити змогли, під силу було справитись, тi мощi сiм'Ї сiльних, сiм 'я 1500 рокiв правили , кожного дня СВIТУ дня Божого знались , ( на теперiшнiй час 1592 роки), ( кожного дня, свiту дня, БОЖОГО зналися, мощi, та РЕЛIКВIЯ нашого роду i ciм"i Кия - Гарбулiнских - Пастушенко - iталiського ДНС колiна Медiчi - Рюрiки ), ( правили в саркофаг Ярослава Мудрого в 1964 роцi, пiд наглядом КДБ СРСР - Гарбулiнський Василь Олексiйович - син Олексихи, син Олекси, онука самого КИЯ ) .

Iстина самого Кия

Iстина була , Бож - вiд iстокiв бралась , Бож мати Тайя iз ятогану , як iз кiнжала серпа правила , в золотi лита , корона Кия - роду княжого , слово корони самого Кия - геральдічноЇ корони шапки Мономаха . . Iстина була Бож вiд iстокiв бралась , Бож сонця вистачить для всiх в цьому свiтi , цього миру , Бож мощi матерi Тая 1500 рокiв , кожного дня свiту дня Божого знались .

Бож там рiченька , да проiстiка , широка , глибока , чиста i прозора ...., де на сiми холмах ( 7 днiв тиждня ) , поставив Кий граду , да пристольного ( розклав снедi тоЇ Кий на скатертину i спочатку дощь пiшов , а потiм злива була , а потiм градом , да побило ....... I взяв тодi КИЙ вякушу хлiба i сказав своє слово ( Як не з"iв то i не налижешься ) , сказав вiн те слово своєму брату по матерi ТАЇ Щеку , народженного вiд iншого батька . Кий зберав люду ( людей ) - органiзовував , Щек ( счёл ) почесть , розмiтку ставив самого граду , да пристольного , Хорив , тонкощi своєЇ натури , башти i перехiд палат , Либiдь , стали вереницею люди передавати вiд самого Днiпра на залiв самого мiста води в кадушках ( вiдрах ) , пiзнiше либiдушку правили ....., да граду , да пристольного поставили .

РЕЛІКВІЯ І МОЩІ міста КИЄВА знайдені в саркофагу Ярослава Мудрого нашої сім'ї !!!! Фамільні коштовності по роду Кия на честь якого і назвали місто Київ . Які знаходилися весь цей час в ПОЛЬЩІ з часів Казимира 1350-80 років.Хто віддав розпорядження на дослідження цих мощів і реліквії? ..., нашій по роду і по сім'ї Кия, Щека, Хорива, Либідь, Володимира ясне Сонечко - Володимира Великого, Ярослава Мудрого - Ганни Ярославны, Гарбулинского Василя Олексійовича - Пастушенко Василя Вікторовича, оскільки зобов'язані були підписати дослідження цих мощів родичі, якими ми і являємося .

Я закликаю усю громадськість, а також тих людей, яким не чужа історія Всія Русі ( Києва, України, Київської Русі ), дати мені відповідь на це питання, а також сказати правду про наші фамільні коштовності, які знаходилися весь цей час на Польській стороні в музеї ( кулон з малахіту зеленого кольору з высеченым образом самої Ганни Ярославны і намисто з каменів самоцвітів Ганни Ярославны коли вона в колір та задалась її 16 ти рiччя - Ярослава Мудрого доньки ), вона Ганна Ярославна повернулася до нашої сім'ї життя свого коротати, до роду самого КИЯ, величезне прохання розібратись у справі.

2017 роцi державна влада з порушенням законодавства фiзичноi особи прiзвище Гарбулiнська Вiра Васил"iвна , змiнили в прiзвищi лiтеру ( У ) на ( О ) , тим самим порушили права людини , а також запросили самi прийти до влади не знаючи самого синтоксису самого значення коли ii складали ще з запродавнiх часiв . ( Гарб - герб , у - тонкощi знаку правили , линки - налiми з сiмейства карпових - Гарбулiнских ) . Величезне прохання розібратись у справі.

РЕЛІКВІЯ І МОЩІ міста КИЄВА знайдені в саркофазі Ярослава Мудрого нашої сім'ї , рода княжего Кия , италiського ДНС колiна ( Медичи ) украiнцiв Гарбулiнських - Пастушенко Василiя Вiкторовича !!!! Фамільні коштовності за родом Кия в честь якого і назвали місто Київ. Які перебували весь цей час в ПОЛЬЩІ з часів Казимира 1350-80 років ( кулон iз малахiта , намисто з каменiв самоцветiв - Ганни Ярославни , Ярослава Мудрого доньки ).

Хто віддав розпорядження на дослідження цих мощей і реліквії? ..., нашої з роду і по сім'ї Кия, Щека, Хорива, Либідь, Володимира ясне Сонечко - Володимира Великого, Ярослава Мудрого - Анни Ярославни, iталiйського ДНС колiна ( Медiчi ) Гарбулінского Василiя Олексійовича - Пастушенко Василiя Вікторовича, так як зобов'язані були підписати дослідження цих мощей родичі, якими ми і є?

Я відправив вже кілька десятків листів з історією України, для того що б вести наш діалог і дати дізнатися і народу України про правду, про яку, як секрет того часу мовчали навіть при КДБ СРСР, тому що не знали нічого що могло бути основою їхнiх знань , коли вони вели несанкціоноване спостереження за родиною Гарбулінскіх - Пастушенко Василя Вікторовича з 1963 - 1991 рік листопад місяць. А також правду, яка була при княжому роді і сім'ї Кия самого при імперії Росії наших родичів Княжого роду - Гарбулінского Василя (Олексійовича) його батька Олексія Гарбулінского кузена сім'ї Романових Миколи 2, по сім'ї Кия, який видав заміж доньку да за Рюрика, рiднi i сiм"i , ( як з сiм"i , як з рiднi ) .

Мощі які були знайдені в саркофазі Ярослава Мудрого в 2009 році в місті Києві, а саме верхньої і нижньої частини мощей наших за родом МАМИ самого Кия, яку звати було (ТАЯ) iм'я - про першородність роздiльно ( Та йя , Тайя , Тая ) , , РЕЛІКВІЯ міста Києва , її першої дитини народженої від Аттіла завойовника, ці мощі були знайдені ще в 2009 році, а також Ганни Ярославни Ярослава Мудрого доньки продовження, своiми ногами прийшла i була визнана як ( Матушка ) рiднi i сiм'i - Кия - Рюрiка .

Їх в саркофаг правив Гарбулінскій Василь Олексійович ще в 1964 році, в саркофаг Ярослава Мудрого - це реліквія міста Києва, так як за ним Гарбулінскім Василем Олексійовичем під цілодобовим наглядом дивилися КДБ СРСР, за анонімку яку на нього написали в комітет держ. безпеки КДБ, ще в 1963 році, агент КДБ, НКВС з 1958 року колишній в'язень Горлівка 1958 рік , Донбаський край , по кличці Жолудь, цю правду ми дізналися від повірених людей, ще в той час, її цю правду казали люди Гарбулінскому Василю (Олексійовичу), синові (ОЛЕКСА) в мiстi КИЭВI .

Я мав бажання і відправив лист з підтвердженням за фактом про фамільні коштовності навіть в генеральну прокуратуру України, але так як я звичайна людина не державноi влади чиновник мене залишили без уваги і про коштовності (кулон з малахіту - Анни Ярославни, зеленого кольору з висічіним образом ГАННИ Ярославни і намисто з каменів самоцвітів - Ганни Ярославни, її повноліття коли вона в колір та задалася 16 каменiв самоцвітів) мовчать і на запит не відповідають навіть з Польської сторони якiй , я теж написав листа до адміністрації президента, це наші з роду фамільні коштовності України як державної влади і зокрема Гарбулінского Василя (Олексійовича) і Пастушенко Василя Вікторовича - Гарбулінского Василя 2 по сім'ї.

Якщо у Вашій компетенції можна подивитися цю правду життя, прав людини Європейської значимості, то буду безмежно радий цій знахідці, державної влади України, а також тих служб які служать на благо батьківщині народу України і її ІСТОРІЇ, а також ЄВРОПІ, яка може дізнатися цю ПРАВДУ , про яку родина наша мовчали більш ніж 1580 років, за мощі і реліквію міста Києва, а також фамільні коштовності княжого титулу , корони Кия роду княжого і за родинний зв'язок з Рюриком, роду і сім'ї Кия самого.

Для того що б упевнитися в правді написаного, даю виноску на справжню інформацію , ДЖЮЗЕППЕ РІЦЦІОТТІ , - , Життя Iсуса Христа , ..., на його абревіатурі , до чітачiв , (до читача), написаний таємний змiст вказанного мiсця iталiйцями Святоi Софii як ( Софii Киiвськiй ) - вiд самого КДБ щоб уберегти сiм'ю , а також від самого автора послання тієї радості, яку висловлює як почуття майбутній пантіфік, сам Папа Римський, того часу 1978-79 роки Павло Іоан 2 , сiм'i Гарбулiнського Василя Олексiйовича , прислана книгою по адресi на той час Ярмоленцi , Хмельницькоi областi , на теперiшнiй час Киiв , Стадiона 19 кв 26 , де i знаходиться ця книга .

Дано в Римi ..., а не на виданні, як ніби (за себе сватають) були цієї таємниці, російською мовою ,( ВИДАНО в РИМЕ) , При Патрiяршому Соборi - потри аршин ( рiвних мiри в довжину ) на протязi яких лiт правили ..., на слух як задається, іншими словами переговорити необхідно, а не на крик Соб - орi - соборі - вiдомостi правили , Святоi Софii - як Святої Софії київської, де покояться мощі Матерi за родом і сім'ї самого КИЯ на ім'я (ТАЯ і Ганни Ярославни) - Гарбулінского Василя (Олексійовича) - Пастушенко Василя Вікторовича - Гарбулінского Василя 2, матері самого КИЯ, Щека, Хорива, ЛИБІДЬ - на ім'я ТАЯ (Тайя)! , в Свято - свято таїнства , Всемiрного - всім міри - світу іншого ( не загробного ) а не своiх одразу знань ( вуалювання ) , а не прямого поняття , Воздвиження - возу можна ДАТИ - ДАТ рухомого , а не двежимого ( мощi i релiквiя , чесного - честі іншого поняття i животворящого - на живо яка творить, а не наживи однієї заради , хреста - де хреста на своєму житті і не ставили, роду i колiна княжого .

, дня 14/27 - вересня (серпня) одна тисячі дев'ятсот сімдесят вісім р. (Б). , дня - дні проходять, літа, року 14 років минуло з тих пір, як правили МОЩІ - Бож тямущі - тямощі буди вже в потаэмному мiсцi в саркофаг Ярослава Мудрого в 1964 році ..., через дріб 27 віднімаємо від 14 = 13 - чортова дюжина , чому за цю правду і на тюрму не пішли (від чорти смугастий я ( не правили в робу ) -, а не риса - риса в житті своєму як у людини , що не зла вкоiли , котру як i своэi волi знались , яку не ставили, як на свому життi - хреста ) 1978 року - р. і велика (Б) - домовленності слова даного по сім'ї сильних самого КИЯ, Щека, Хорива, Либеді ,( СКАЗАВ (А), СКАЖИ І (Б) ) - ВМІННЯ ВІДПОВІДЬ ТРИМАТИ , слово самоi матерi , самого Кия !

Бож що посієш те й пожнеш (як і мама Тая з кинджала - Серпа правила, змайструвала, що б хліб та до рук збирати) - це слова самої мами на ім'я ТАЯ - Кия, Щека, Хорива, Либідь, як і закону слова більш ніж 1535 років, закону корони Кия роду княжого.

З повагою Пастушенко Василь Вікторович - Гарбулінскій Василь 2 св. Князь, а в житті на теперiшнiй час, ще звичайна людина.

мої реквізити: місто Київ Україна вул. Стадіонна д. 19 кв. 26. тел 245-09-28 моб + 3067-528-17-73

ЄВРОПА - АЗІЯ - ЭВРАЗIЯ

ЄВРОПА - АЗІЯ назва яку дали як обiтницю мовчання, про яку на теперiшнiй час можна сказати правду !!! ...., яка була до пори до часу дана Світлі КНЯЗІ РУСІ - УКРАЇНИ і АЗИ АЗІЇ, чому не захопленням цієї території Європи, що не оволоділи всiм світом ЄВРОПИ для себе та не підкорили , через одноi назви, яку дав і назвав сам КИЙ.

Це реальна історія Києва, України, Київської Русі !!!

ЄВРОПА - АЗІЯ назва яку дали як (обiтницю ) мовчання - секрет, про який на теперiшнiй час можна сказати правду, яка була до пори до часу дана Світлі КНЯЗІ РУСІ - УКРАЇНИ і АЗИ АЗІЇ

Це інформація була відправлена ​​в ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ з прав людини, навіть не знаю що сказати, від байдужості і до свого, як власного інтересу, можливо і у них як людей не було часу, зайнятися цим актуальним питанням .

Цей лист був відправлений ще й Європейським службовцям Європейського союзу.

Здрастуйте службовці Європейського союзу !!!

Так мовили по нашій сім'ї св. Князів Києва, України, всія Русі :

( БОЖ - ВАША КАРТА БУЛА БИТА НАШИМ ІМ'ЯМ І НАЗВОЮ, ЯК ЗВАННЯМ ( ЄВ РОПА - ЄВРОПА) і ( АЗ І Я - АЗІЯ) св. Княжего слова правили, самого КИЯ назви ЭВРАЗIЯ ) ( закон слова княжого статуту - БОЖ - не Коня правили, а (о ) знаку прибрали, ( ЖИЯ - ЖИТТЯ - ЖЖА вiд самого Бога Ра - КНЯЖИЯ - ЗАКОНУ слова самоi назви ЄВРОПА -АЗIЯ, ПЕРСИ та СЛОВ'ЯНИ КИЯ , МУХАМЕДА пророка ЭВРАЗIЯ ) , ЗАКОН - всія Русі, ( Украiни ) БОЖ КНЯЗЬ правив ( Жа ) , да на ( З ) взаэмо замiнюючi лiтеру на теперiшнiй час самої назви на вимову Князi правили . ЄВРОПА - АЗІЯ, ПЕРСИ - як персти, як пальці однієї РУКИ і слова даного слово обороту ( ми всі разом, як пальці однієї руки і коли ми разом ми сила зібрана в кулак, адже відаємо ..., добро зобов'язане бути з кулаками ), самої назви ЄВРОПИ - АЗІЇ, континенту ЄВРАЗІЇ . Самого КОНТИНЕНТУ ЄВРАЗІЇ, якому дав назву сам КИЙ і МУХАМЕД пророк .

Валюта ГРИВНЯ !!! Національне питання, яке ще ніколи не обговорювали навіть державні службовці, назву дав ( укр. ГРІВУНЯ ) сам КИЙ .

ВАЛЮТА ГРИВНЯ , історія всієї РУСІ — УКРАЇНИ св. Князя роду Кия самого — Гарбулінського Василя (Олексійовича) — Пастушенко Василя Вікторовича — Гарбулінського Василя 2
Це реальна історія Києва, України, Київської Русі ..., історія самої назви валюти Гривня . ГРИВНЯ — ГРИВУ — НЯ
БОЖ — этому что , этому что , ( укр. тому що) , ( укр. тому що ) , БОЖ ( укр. тямущi) , (укр. тя мощi були ) симьи сильных — мера сия , ( укр. мiра своя ) , ( укр. свiту цього ) , МИРА СЕГО !!!
Это было сказано о ( МОЩАХ матери самого КИЯ , ЩЕКА , ХОРИВА , ЛЫБЕДЬ ), которую звать было ТАЯ ( ТАЯ НА — тайна ) , а також за назву самої ( міри - вона золотА ) .
15 СТОЛІТЬ, ВОНА МАМА САМОГО КИЯ, ЩЕКА, ХОРІВА, ЛИБЕДЬ ..., МОЩІ МАТЕРІ ЗНАЛИСЯ СВIТА ДНЯ БОЖОГО - 1500 лiт .
ЦЕ МОЩІ СВ. КНЯЖЕГО СТАТУТУ, МОЄЇ СІМ'Ї - Пастушенко Василя Вікторовича - Гарбулінського Василя 2 .
Бож від малого палого , до великого палого рублені в золоті задавалися , на руку покласти . слово самого КИЯ ! - в срiблi до локтя , на руку покласти , обiгу рубленi задавалися - в золотi , до плеча , на руку покласти, рубленi задвалися - в золотi , та срiблi - гривня .
Гривня — Гриву — ня, узяла свій початок з по кон вiку з міста Киiва, коли був дефіцит кінського волоса, який правили майстровиті стріли, сама тонкість волоса була лише в( ГРИВИ Коня ) — ( гриву — ня ), скасували само ( ко ), ( у ) знаку — тонкощі, вузько, прибрали . Гриву виливали із золота і срібла, а ломоті які мотали в мішковину — пізніше кошелі, мішковиною обмотували гриву золота і рубали — рубленi задавалися — копi і, пізніше за копійки .
Самому Кию на честь якого і назвали місто Київ, справили коня і (збрую), особливого статуту, що б міг об'їжджати сій території і околиці . Від того і складу правили , по складах читали саму назву як статуту ( Не Коня правили, а ( о ) знаку прибрали (КНЯ), (Жия) — Життя свого , людей да не понукая ( КНЯЖИЯ — БОЖ правили за кон а — ЗАКОНУ не понукая ми , словом вiрним .

З повагою Пастушенко Василь Вікторович — Гарбулінський Василь 2 ( Княжич ), з 1994 року АВТОР — валюти ГРИВНЯ, як і по роду по сім'ї самого Кия iталiйського ДНС колiна , прийомноi доньки самого Гарбулінського Василя Олексiйовича , а також приэмнiк Княжего роду Кия самого , да закону слова КОРОНИ самого КИЯ . Який зобов'язаний був на той час сберегти всiх знань до теперiшнiх часiв підтвердити даність, що на той час, я не був державним службовцем, а був в прикордонних військах контрактником, тому авторство не було моєю історією сім'ї ДАНО ДЕРЖАВНIЙ ВЛАДI !!!!!.... , а було виказано одна назва ( ГРИВНЯ ) рус ( ГРИВНА ) .
Пастушенко Василь Вікторович
Публикации:
  • Авторские статьи
  • Фото
  • Юмор
Ловушка для союзника или каково быть партнером США Ловушка для союзника или каково быть партнером США
11 октября 2021 | 12:03
После очередного провала политики Белого Дома в Афганистане США снова показали свою несостоятельность как союзников и
Критичный  взгляд на Критичный взгляд на "удобные" и "комфортные" украинские новостройки
09 сентября 2021 | 16:51
Реалии с жилой недвижимостью в стране на сегодняшний день таковы – жилье есть, а денег на него у рядовых украинцев нет.
Регистрация
Комментарии - 0

Последние новости